Contacteaza-ne
RO
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante: șef/ șefă de secție didactică.
10.07.2024

Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante: șef/ șefă de secție didactică.

Atenție Concurs!

Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor anunță concurs pentru
ocuparea funcției vacante: șef/ șefă de secție didactică.
Detaliile privind condițiile de participare la concurs le găsiți în Regulamentul cu
privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în
instituțiile de învățământ profesional tehnic.
La concurs pot participa cetățenii Republicii Moldova cu studii superioare
universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și dețin
grad didactic, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65
ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de șef de secție didactică depun personal sau prin
reprezentant (la anticamera instituției), în termen de 20 de zile calendaristice din ziua
publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte:
a) cererea de participare la concurs al cărei model este specificat în anexa nr.1 la
prezentul Regulament;
b) copia actului de identitate;
c) copia/copiile actului/actelor de studii;
d) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
e) Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr.2;
f) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere
medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de
psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
h) declarația pe propria răspundere că nu are interdicție de a ocupa funcții publice sau de
demnitate publică și că nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit.
g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituită dintr-o
funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire
la funcția publică și statutul funcționarului public;
i) planul de remediere a unei probleme din cadrul secției didactică.
j) Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv
copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial, recomandări,
copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani,
performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor
locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista
publicațiilor didactice și științifice participarea la proiecte educaționale, comunitare/
corporative, sau a altor proiecte relevante etc. 
Actele vor fi depuse la Centrul de excelență în servicii și prelucrarea alimentelor, mun.
Bălți str. Decebal 111, în anticameră, până la 29 iulie 2024, ora 16.00.
Telefon de contact: 023171554

Distribuie: